23-10-2023

Erbjudande till befintliga aktieägarna som ett alternativ till bryggfinansiering

Under våren 2023 (Teckningstid: februari 2023) så erbjöds alla befintliga aktieägare att teckna sig i en nyemission med Emissionsbelopp: 12 miljoner SEK av det beloppet tecknades 2.5 miljoner SEK med Teckningskurs: 120 SEK. Ovan innebär att bolaget till viss del kom vidare i sin plan enligt Investeringsmemorandumet ifråga. 

Det emitterade beloppet har kommit till god användning eftersom bolaget nu har kommit väsentligt närmare intentionen enligt nyemissionen.

Trots rådande marknadsförhållande så lyckades vi attrahera kapital men återstår ett större belopp för att fullfölja planen enligt investeringsmemorandum.

Flexiwaggon AB har via samarbetet med JE Utveckling o Förvaltning AB (hädanefter förkortat JEUF) tecknat ett låneavtal bolagen emellan på 3 Miljoner Euro. JEUF har 8 miljoner Euro i Postbank Tyskland men kommer inte åt dessa inom närtid då bankerna har interna IT-problem sedan deras sammanslagning i somras. Det är flertal kunder i dessa banker som är drabbade inte bara JEUF AB. Med anledning av ovanstående så ser sig nu Flexiwaggon AB om att hitta driftskapital till dess att frågan med Postbank/Deutschebank är löst.

Erbjudandet riktar sig i dagsläget till redan befintliga aktieägare, men kan komma att utökas till andra investerare vid behov. Erbjudandet är med 25% rabatt från senaste emissionen (se ovan). Således erbjuder vi, främst, befintliga aktieägare priset av 90 kr/aktie i poster om 100 st aktier. Totalt 9 000 kr/post. Det önskade driftskapitalet på 2.5 miljoner SEK kommer att användas för att driva bolaget framåt – till dess att lånet från JEUF kan utbetalas till FWAB.

Notera att du kan fylla in fälten i teckningssedel digitalt samt sända åter till epost: support@nyemission.info Därefter sänder Flexiwaggon AB en länk med teckningssedel så att du enkelt kan signera med ditt Bank-ID.

Memorandumet, teckningssedeln, brev till aktieägare i fullo samt en länk till en tidningsartikel som beskriver problemet i Postbank/Deutschebank finner ni via länken nedan:

https://mailchi.mp/nyemission/flexiwaggon-ab-rner-stort-internationellt-intresse-15086882?e=f2aa8d1a48

Notera att ni i samma länk längst uppe till vänster kan klicka på "Subscribe" så får ni löpande information om Flexiwaggon via e-post.